J.V.S., s.r.o., Prešov

draha

... cesta je náš cieľ

logo

 

O nás

         Spoločnosť J.V.S., s.r.o., Prešov vznikla v roku 1994 s cieľom realizovať v stavebnej výrobe inžinierske práce. Cieľom spoločnosti bolo vyplniť medzeru medzi existujúcimi veľkými firmami a malými živnostníkmi, ktorí podnikajú v tejto oblasti. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je výstavba a rekonštrukcia ciest, mostov, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia ciest, výroba a pokládka liateho asfaltu, výspravky výtlkov na cestách. V prípade zájmu nás neváhajte kontaktovať.

    Spoločnosť J.V.S., s.r.o., Prešov realizuje projekt s podporou štrukturálnych fondov.